SLOVENSKÁ VINÁRSKA AKADÉMIA PEZINOK


 

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie vzdelávacích modulov pre štyri stupne vzdelávania v oblasti vinohradníctva, vinárstva a ponuky vinohradníckych a vinárskych produktov ako základu pre vybudovanie Slovenskej vinárskej akadémie v Pezinku. Vzdelávacie moduly budú kreditované v zmysle vzdelávacieho systému ECVET a platné v prvom rade v partnerských štátoch projektu, t.j. v Rakúsku, Českej republike a na Slovensku. Predpokladá sa ich certifikácia aj na úrovni EÚ. Vzdelávacie moduly budú podkladom pre nový EÚ certifikát vzdelávania v oblasti vinohradníctva a vinárstva.
 

www.svapezinok.sk

 

Špecifickými cieľmi projektu sú:

 • zavedenie systému (transparentnosti) do odborného vzdelávania v oblasti vinárstva a vinohradníctva
 • ďalšie posilnenie a udržanie kultúrneho dedičstva vinárskych regiónov ako aj podpora a rozvoj turistického ruchu na Slovensku
 • podpora medzinárodnej apolupráce v tejto oblasti a vytvorenie medzinárodného tímu expertov
 • testovanie vzdelávacích modulov v praxi organizovaním školiacich aktivít

Aktivity projektu:

 • vytvorenie efektívneho medzinárodného projektového tímu
 • vypracovanie prehľadu o situácii v partnerských krajinách projektu o stave odborného vzdelávania v oblasti vinohradníctva a vinárstva
 • spracovanie porovnávacej správy za krajiny zapojené do projektu
 • vypracovanie vzdelávacích modulov
 • testovanie vytvorených modulov v praxi
 • vytvorenie 4 jazyčného terminologického slovníka z oblasti vinohradníctva a vinárstva
 • príprava dokumentov pre akreditáciu na národnej a EU úrovni
 • vytvorenie publikácií, letákov, organizovanie seminárov, konferencií, vzdelávacích aktivít, pracovných ciest, projektového web portálu a iných diseminačných aktivít

Výstupy projektu:

 • správy o stave odborného vzdelávania v krajinách partnerov
 • sumárna porovnávacia správa
 • vzdelávacie moduly pre odborné vzdelávanie v oblasti vinárstva a vinohradníctva
 • výkladový viacjazyčný slovník z oblasti vinárstva a vinohradníctva
 • vzdelávacie aktivity na otestovanie vzdelávacích modulov
 • správy z testovania
 • 1 vstupná správa, správa o progrese a záverečná správa
 • dokumentácia pre akreditáciu na národnej a EU úrovni
 • E-platforma pre profesionálov, on line fórum v sektore vinohradníctva a vinárstva
 • vzdelávacie moduly v národných jazykoch pre národnú akreditáciu
 • vzdelávacie moduly v anglickom jazyku pripravené na EU akreditáciu
 • tlač propagačných materiálov, leták

Cieľové skupiny:

 • malé a stredné podniky v oblasti vinohradníctva a vinárstva
 • podnikatelia v oblasti vinohradníctva a vinárstva
 • učitelia v oblasti vinohradníctva a vinárstva
 • študenti v oblasti vinohradníctva a vinárstva
 • verejná správa v oblasti vinohradníctva a vinárstva
 • súkromní experti v oblasti vinohradníctva a vinárstva
 • pracovníci výskumu v oblasti vinohradníctva a vinárstva
 • sociálni partneri v oblasti vinohradníctva a vinárstva:

Lektori projektu

Príslušné komory a zväzy, zamestnávateľské organizácie

 

Partneri projektu:

 Zásady ochraňovania údajov SVAPEZINOK

 

Logo

Realizátor projektu:

evirs
EVIRS

leonardo
Projekt č.:
LLP-LdV-TOI-2008-SK-83100528

Partneri projektu:

Weinakademie
Weinakademie

SPU
SPU Nitra

MZLU
MZLU Brno

ASJ Management
ASJ Management

Revia
Revia